مراکز فروش

فروشگاه رویال (قلهک) :
  • آدرس : شریعتی،نبش دولت،برج نگین قلهک شماره 6
  • تلفن تماس : 22611475
 فروشگاه رویال (تاج) :
  • آدرس : میدان شوش،پاساژ نام آوران تاج،طبقه 1+ ، شماره 29
  • تلفن : 55358401
فروشگاه رویال (جهان) :
  • آدرس : میدان شوش،پاساژ جهان، شماره 44
  • تلفن : 55075798
فروشگاه رویال (بازار) :  
  • آدرس : بازار بزرگ ، تیمچه حاجب الدوله،نبش حوض بزرگ،شماره 279
  • تلفن : 55158908
نمایشگاه رویال :  
  • آدرس : بازار بزرگ ، تیمچه حاجب الدوله، حوض بزرگ،روبروی زاویه 2،شماره 284
  • تلفن : 55573736
تعداد بازدید : 4054
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۸/۱۳
منبع :