Seltmann-Tettau

شرکت Seltmann & Tettau

شرکت Seltmann & Tettau یکی از بزرگترین و شناخته شده ترین تولیدکنندگان ظروف چینی در اروپا می باشد که در سال 1794 در آلمان تأسیس شده و ظرفیت تولید آن 000,100 قطعه در روز می باشد.  از خصوصیات بارز این محصولات مقاومت در برابر خراشیدگی و شکستگی، سختی و مقاومت بالا و عدم نفوذ جرم و میکروب به دلیل بافت متراکم نها آنها می باشد.